Jačanje međunarodne konkurentnosti Tabushi proizvoda

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti Tabushi branda predstavljanjem proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici i stvaranje prilika za pristup novim inozemnim kupcima. Projekt obuhvaća odlazak na 3 međunarodna sajma izvan Hrvatske, istraživanje tržišta te izradu promotivnih materijala. Realizacijom projektnih aktivnosti omogućit će se širenje na nova tržišta Srbije i Njemačke te potpisivanje minimalno 3 nova ugovora s inozemnim partnerima.

 Ukupni troškovi: 145.330,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 119.635,00 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 25.695,00 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 101.689,75 kn
Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2018. – 29.2.2020.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

Opći cilj projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti Tabushi proizvoda“ je doprinijeti povećanju udjela MSP u ukupnom izvozu roba i usluga u RH. Svrha projekta je predstavljanjem

proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici povećati mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

Element projekta 1: Nastupi na sajmu Ambiente – Messe Frankfurt u 2019. i 2020. godini

Element projekta 2: Nastup na sajmu namještaja u Beogradu 2019.

Element projekta 3: Istraživanje tržišta

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Element projekta 5: Upravljanje projektom i vidljivost

 

 

Rezultati projekta su slijedeći:

R1. Ostvaren pristup novim kupcima na ciljanim tržištima

R2. Izrađeno istraživanje inozemnog tržišta

R3. Osigurana kvalitetna promocija i vidljivost tvrtke na 3 međunarodna sajma

R4. Osigurano učinkovito upravljanje projektom

 

Voditelj projekta i kontakt osoba:
LILIPOP DESIGN, Lidija Mikluš, lidija@lilipopdesign.hr, +385 91 5601 220

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost LILIPOP DESIGNa, obrta za proizvodnju i usluge

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.